Poznáte ETF fondy? Môžu vám slúžiť ako ďalší spôsob zarábania

Poznáte ETF fondy? Môžu vám slúžiť ako ďalší spôsob zarábania

ETF fondy patria medzi obľúbené finančné nástroje, ktoré sú pasívne riadené a sledujú a kopírujú vývoj konkrétneho trhu. Výhodou je najmä atraktívne zhodnotenie a široká dostupnosť, vďaka čomu si ich vyberá čoraz viac ľudí. Ak ste medzi nimi aj vy, mali by ste vedieť, že získaním dividend budete mať možno povinnosť ich zdanenia. Čo robiť v takomto prípade?

Vďaka akciám a ETF fondom môžete mať dvojaký spôsob zarábania, pretože okrem tradičného zhodnotenia môžete získať aj dividendy, čo sú peňažné podiely z čistého zisku spoločnosti. Tie sa vyplácajú akcionárom podľa určitého percenta z nominálnej hodnoty výšky ich akcií, no ich samotná výška závisí od mnohých faktorov, ako je napríklad likvidita spoločnosti, úroveň jej zadlženosti, investičné plány alebo hospodárske výsledky. Niektoré spoločnosti vyplácajú dividendy pravidelne, iné sporadicky, či v pravidelných časových intervaloch, no existujú spoločnosti, ktoré si dividendy nevyplácajú vôbec.

Dividendy však môžu podliehať zdaňovaniu, ktoré je komplikované a náročné, no závisí od toho, či boli získané z akcií alebo ETF fondov, ktoré sú obchodovateľné na burze. Ak získate dividendy z akcií v spoločnosti, tá vám automaticky strháva takzvanú zrážkovú daň, ktorej výška závisí od krajiny sídla spoločnosti. Väčšina slovenských investorov smeruje do USA, kde je zrážková daň vo výške 15% a po jej strhnutí by ste už na Slovensku nemali doplácať.

Ak však máte dividendy z ETF fondov, ktoré naša legislatíva nepozná, podlieha zdaňovanie zrážkovej dani vo výške 19% prípadne 25%. Pre predídenie dvojitému zdaneniu sa zrazená daň započíta voči dani, ktorá je splatná u nás. Ak teda napríklad bola zrážková daň vo výške 15%, je potrebné “doplatiť” daň vo výške 4%, prípadne 10%. Daňové prizanie podávate v daňovom priznaní typu B, ak ste zamestnanec, musíte daňové priznanie podať samostatne.

Plateniu daní z dividend z ETF fondov je možné sa vyhnúť, ak si nedáte dividendy vyplatiť priamo na účet ale rovno  ich reinvestujete. To znamená, že miesto vyplatenia si nakúpite ďalšie podiely v spoločnosti a tým pádom vám daňová povinnosť nevznikne.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie