Vyznajte sa v investovaní

Informácie obsiahnuté v tomto článku majú len informatívny charakter a nesúvisia so žiadnou reklamnou ponukou. Výpočty sa môžu líšiť podľa konkrétneho produktu.
Autor článku je redakcia E-konzultant.

V tomto článku zistíte, že investovanie nie je vôbec tak zložité, ako sa na prvý pohľad zdá. Dozviete sa, aké typy investícií existujú a ako sa v nich orientovať. Je veľmi pravdepodobné, že tieto informácie Vám pomôžu zarobiť peniaze navyše.

Začnime najskôr tým, že si definujeme pojem investícia.

1) Čo je to investovanie?

Investovanie je ekonomická aktivita, spočívajúca v uložení peňazí za účelom dosiahnutia budúceho zisku.

Investujeme do niečoho, čo môže byť finančného alebo hmotného charakteru. Zároveň počítame s tým, že nám to v budúcnosti zarobí niečo navyše.


2) Na čo si dávať pri investovaní pozor?

Každá investícia má tri základné parametre: 
výnos, riziko a likvidita. Tieto parametre sú kľúčové a opierajú sa o ne všetky investičné teórie, s ktorými sa tu zoznámite.

Neexistuje ideálna investícia, ktorá by bola maximálne výnosná, s nízkym rizikom a dobrou likviditou. Je to veľmi jednoduché pravidlo, ktoré je nutné rešpektovať. Mnoho drobných investorov v začiatku deväťdesiatych rokov pohorelo iba kvôli neznalosti, alebo nerešpektovaniu tohto pravidla. Lákavé ponuky typu "Vysoký výnos bez rizika" jednoducho nemôžu byť naplnené. Vysoký výnos dosiahneme tým, že akceptujeme vyššie riziko. Ako príklad možno uviesť investovanie do akcií - je to veľmi výnosné, ale zároveň veľmi rizikové. Ako investor nesmiete veriť sľubom, ktoré sú v rozpore so základnými investičnými princípmi.

Veľmi zrozumiteľne tieto princípy opisuje všeobecne používaná pomôcka, tzv. investičný trojuholník.

Na každom z vrcholov trojuholníka je umiestnený jeden z už spomínaných parametrov, výnos - riziko - likvidita. Vo vnútri trojuholníka pohybujte pomyselným bodom - ten predstavuje zamýšľanú investíciu. Ak sa budete s bodom približovať veľmi vysokému výnosu, budete sa zároveň vzďaľovať od nízkeho rizika. Čím viac sa približujete k likvidite, budete sa vzďaľovať od výnosu.


3) Typy investícií:

Rozdelenie investícií môžeme vykonať podľa rôznych kritérií. Začnime ale od jednoduchého rozdelenia podľa toho, do čoho budeme investovať. Sú to tri základné skupiny: Priame investície, finančné produkty a reálne investície.

a) Priame investície:

Patria sem napr. investície do akcií. Dnes si môžu aj drobní investori nakúpiť prostredníctvom makléra akcie na burze. Podobnou investíciou môže byť nákup dlhopisov, hypotekárnych záložných listov a podobne. Všeobecne sa jedná o priamy nákup cenných papierov. Výhodou týchto investícií je to, že nakupujeme priamo cenný papier a neplatíme tak žiadneho ďalšieho sprostredkovateľa. Nevýhodou je obtiažna diverzifikácia, teda rozloženie rizík do širokého portfólia.

B) Finančné produkty:

Sem patria bankové vklady na našich bežných účtoch, alebo termínované vklady. Ďalšími finančnými produktmi sú dôchodkové fondy, stavebné sporenie, podielové fondy a podobne. Finančné produkty sú spravidla vopred modifikované na zabezpečenie konkrétnych potrieb. Stavebné sporenie je určené pre financovanie bývania, dôchodkové fondy pre zabezpečenie dôchodku. Podielové fondy sú zaujímavou alternatívou k priamym investíciám do cenných papierov. Výhodou investovania prostredníctvom finančných produktov je ľahká dostupnosť a všeobecná zrozumiteľnosť. Nevýhodou je to, že finančné produkty sú zaťažené rôznymi poplatkami.

C) Reálne investície:

Výhodou týchto investícií je to, že sú spravidla spojené aj s inou než materiálnou formou uspokojenia. Radosť z nového bývania alebo zberateľská vášeň sú vedľajšou "pridanou hodnotou" týchto investícií. Nevýhodou je spravidla zlá likvidita. Môže trvať dlho, než sa nájde kupec, ktorý bude ochotný zaplatiť Vami požadovanú sumu.

 

Podrobnejšie informácie o jednotlivých typoch investícií nájdete v ďalších článkoch na webe.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Pozrite si video "Ako si usporiadať svoje financie"

Okrem toho Vám dvakrát do mesiaca zašleme tipy pre Vašu peňaženku

spracovaním osobných údajov